تصاویر پایان کار پروژه بازسازی مهمانسرای اداره مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان.

این پروژه طی مدت 60 روز با تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش شرکت ساختمانی تیما به اتمام رسیده و در تاریخ 96/12/28 با حضور مسئولین محترم اداره مرکز تحقیقات افتتاح گردید.